UTFØRTE PROSJEKTER OG PROSJEKTER UNDER ARBEID


 

ÅR PROSJEKT UTBYGGER KVM.
2013 - Psykiatribygg SDL og LDS Lovisenberg 13,000 m2
2013 - Administrasjonsbygg SDL og LDS Lovisenberg 5,000 m2
2013 - Lovisenberggata 15 DEF SDL og LDS Lovisenberg 16,000 m2
2013 Kontorkompleks DNB i Bergen DNB og Rieber Eiendom AS 40,000 m2
2012 - Garasjebygg 400 biler SDL Lovisenberg
2012 - Smestad lokalsenter Hektneråsen Utbygging
2012 - Sørumsand, 92 leiligheter ved stasjonen TR byggutvikling
2012 Klinisk ferdighetssenter SDL Lovisenberg 500 m2
2012 Omsorg + 71 leiligheter SDL Lovisenberg
2012 Høgskole for Diakoni og Sykepleie SDL Lovisenberg 7,000 m2
2011 Strandliveien, Kolbotn, 120 leiligheter Malthe Winje AS
2011 Liaveien-enklaven, Kolbotn, 100 leiligheter Kolbotn Vest AS ,
2010 Hybelbygg, trinn 2 ved Domus Athletica Studentsamskipnaden i Oslo
2010 Hovseterhallen, ombygging m. Skanska for Undervisningsbygg
2010 Boliger Nordbyhagen, 65 leiligheter Backe og Follo Boligbyggelag
2009 EKT Rideskole og husdyrpark, omb + nyb. EKT Rideskole
2009 Boliger Gaustadveien, 60 leiligheter Backe Prosjekt og USBL
2008 Høgskolen i Oslo Gjensidige Forsikring 28,000 m2
2008 Ombygging sengeposter Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,000 m2
2007 Nybygg, omsorgsboliger Fram Eiendom as/Bærum Kommune 4,000 m2
2007 Omb./nybygg Kodak- Mastemyr Fram eiendom as 26,000 m2
2007 Kantorveien, Kolbotn, 100 leiligheter Lars Gravermoen AS
2007 Sykehjem Eiksveien 110,Bærum, Skanska/Fram/Bærum Kommune 7,500 m2
2006 Ombygging til kjøkken Nobel Catering/ Skanska AS 2,300 m2
2006 Tilbygg Lovisenberg sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus 5,300 m2
2005 40 boliger i Liaveien Liaveien utvikling AS
2005 75 boliger, Ensjøveien 6 Selmer eiendom AS
2005 Trykkeribedrift, Kragerø Naper Informasjonsindustri AS 4,500 m2
2005 Høgskolen i Oslo Gjensidige Forsikring 28,000 m2
2005 Distribusjonsanlegg Forlagsentralen AS 18,000 m2
2005 Sykehusbygg Lovisenberg Diakonale Sykehus 7,000 m2
2004 Bregneveien 1 - 33 boliger Malthe Winje Eiendom as  
2004 Sykehjem, rehab. og nybygg Cathinka Guldberg-senteret 9,500 m2
2004 Tilbygg for psykiatri, Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,500 m2
2004  Rehabilitering av Post 2 Lovisenberg Diakonale Sykehus  
2004  Ombygging av sentralkjøkken Lovisenberg Diakonale Sykehus  
2003 Kontorbygg, Trondheim Gjensidige/NOR 24,500 m2
2003 Malerhaugveien 24 - 100 boliger Backe Prosjekt AS  
2003 Rehabilitering og nybygg Grefsenhjemmet  
2003 Ullevålsveien 63 - 25 ungdomsboliger  USBL  
2003 Kontorbygg, utredninger, Horten  Gjensidige NOR Næringseiendom as  
2003 Kontorbygg, utredninger ,Oslo Gjensidige NOR Næringseiendom as  
2003 - Trasoppklinikken, påbygg 600 m2 Trasoppklinikken/Byggholt as  
2002 - Silurveien, 68 boliger  Vennersborg AS  
2002 Maridalsvn.109 - 110 boliger Studentsamskipnaden i Oslo
2002 Bekkeliveien 4 - 5 boliger TR-Byggutvikling AS  
2002 - Kyrre Grepps gate 19 - 120 boliger Backe Prosjekt AS
2001 Medisinsk mottak Lovisenberg Diakonale Sykehus 2,700 m2
2000 -  Liaveien - 30 boliger Liaveien Utvikling A/S  
1999 Div. ombyggingsarbeider Lovisenberg Diakonale Sykehus  
1999 Veianlegg Ring 3 Parsell Ullevål-Nydalen, for SVO  
1999 Rehabilitering av Post 7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 800 m2
1999 Tilb.Idrettsanl Gaustadbekkdalen Studentsamskipnaden i Oslo 1,000 m2
1999 P-hus (Underj.)Gaustadbekkdalen Studentsamskipnaden i Oslo  3,500 m2
1999 Studentboliger Gaustadbekkdalen Studentsamskipnaden i Oslo 7,500 m2
1999 Kapell Hospice Diakonissehuset Lovisenberg 50 m2
1998 - Nybygg og ombygging Lovisenberg Diakonale Sykehus 19,000 m2
1998 Ombygg. fra hotell til sykepl.skole Menighetssøsterhjemmet 5,000 m2
1998 51 boliger, Lørenskog Martin Olsen & Søn.AS 6,000 m2
1998 Kontorbygg Edv.Storms gate Gjensidige Forsikring 3,700 m2
1998 Hospice Lovisenberg Diakonissehuset Lovisenberg 2,500 m2
1998 Kollektivterminal, Lillestrøm SVA + plan/vei 2,000 m2
1997 Innredning/påbygg kontor Avenir A/S 1,500 m2
1997   Bryggerimuseum Ringnes AS 400 m2
1997 7 boliger Gulleråsveien Gulleråsveien 63 A/S  1,500 m2
1996 Idrettsanlegg Gaustadbekkdalen Studentsamskipnaden i Oslo 10,600 m2
1996 Enebolig Nordstrand Fam. Roscher Nielsen  
1995 Restaurering Basarene på Youngstorvet Oslo Kommune  
1995 Innredning/ombygging,Pilestredet  Gjensidige Forsikring  
1995 Høgskole for Diakoni og Sykepleie Diakonissehuset 3,500 m2
1995 30 leiligheter på Jessheim Fagbygg as 3,500 m2
1994  Påbygg Cola-fabrikk i Warszawa Ringnes AS 5,000 m2
1993 Gangbru 100 m Gamlebyen/Oslo Riksantikvaren/SVO  
1993 Filteranlegg på Frydenlund Ringnes AS  
1993 Coca-Cola anlegg Warszawa,Polen Ringnes AS 13,000 m2
1992 Coca-Cola anlegg Bydgoszcz,Polen Ringnes AS 11,000 m2
1991 Nytt hovedkontor  Oslo Gjensidige Forsikring 54,000 m2
1990 Union i Drammen, lager Union 10,000 m2
1990 Union i Drammen, kontor Union 5,000 m2
1989  Innredninger for konsernledelsen Aker AS  4,000 m2
1989 Tennisanlegg og klubbhus  Bekkelagshøgda Tennisklubb       
1988 Innredn./ombygn. Alfheimgården Oslo  Tor Andenæs a.s                          
1988 Laboratorium/innredning Frydenlunds Bryggeri  
1987             ”Paleet” Parkeringshus/Kontorer/Butikker A/S Parkeringshus, Oslo 20,000 m2
1987 Café Paléhagen i Oslo Arild Gaaserud  
1987 Nedstigningstårn Oslo Lysverker  
1985 Kiosk på Stortorget Oslo Næringsselskap  
1984 Stortorget, belegning og møblering Oslo Kommune  
1984    Flytting og utbedring av arbeiderboliger på Frysja Norsk Teknisk Museum/Oslo komm.  
1984 Ombygging/innredning, kontor Diakonissehuset Lovisenberg  
1983  Leskur Oslo Sporveier  
1982 Gatetun Hallingsgate Oslo kommune  

         

TOPP