PLANLEGGING OG REGULERING


2017- Reguleringsplan, To sykehjem, 20.000m2 SDL Lovisenberg
2016- Reguleringsplan, Kantorveien 7-13 Malthe Winje Eiendom AS
2016- Reguleringsplan, Kantorveien 19-21 (30 boliger) Malthe Winje Eiendom AS
2016- Reguleringsplan, Kantorveien 6-14 (111 boliger) Kolbotn Vest AS
2015- Reguleringsplan, Kolbotnveien 43-47 (70 boliger) Cava Eiendom AS
2015- Reguleringsplan, Hektneråsen F5 (10 boliger) KARU Eiendom AS
2014 Reguleringsplan, Lovisenberggata 21 KLM (5000 m2) SDL Lovisenberg
2013 - Reguleringsplan, Lovisenbergplatået (100,000 m2) SDL Lovisenberg
2013 Reguleringsplan, Hektneråsen K7, 21 rekkehus Hektneråsen Utbygging
2012 - Reguleringsplan, Smestad senter, Rælingen, med 200 leil. Hektneråsen Utbygging
2012 Reguleringsplan, Liaveien 7 (Kodakbygget) 52 Da, 26,000 m2 Fram Eiendom
2011 Reguleringsplan, Sørumsand senter, ved stasjonen (92 leil.) TR-byggutvikling
2010 Reguleringsplan, Omsorg + ved Østerås stasjon Fram Eiendom
2009 Reguleringsplan, Gaustadveien 23 Backe Prosjekt AS og USBL
2009 Reguleringsplan for hybelhus, trinn 2 ved Domus Athletica SiO
2009 Reguleringsplan, Tevlingveien 4c Paus og Paus Eiendom AS
2009 Reguleringsplan, Lienga 7 Investra AS
2009 Reguleringsplan, Kantorveien, 100 boliger Kolbotn Vest AS
2009 Reguleringsplan, Strandliveien, 100 boliger Malthe Winje Eiendom AS
2009 Reguleringsplan, Liaveien, 100 boliger Kolbotn Vest AS
2008 Reguleringsplan, Trimveien, sudentboliger SiO
2008 Reguleringsplan, Tevlingveien, Næring Paus & Paus Eiendom AS
2008 Bebyggelsesplan, Sogsti, Drøbak, 100 boliger Follo Boligbyggelag
2007 Reguleringsplan, St.Olavs Plass 5 Aberdeen property AS
2006 Reguleringsplan for HiO, 28.000m2 høgskole Gjensidige Forsikring
2004 Reguleringsplan i Frogn Kommune, 10 boliger Per Arnold Wiig
2003 Reguleringsplan for Ensjøveien 6 Ensjøveien 6 AS
2002 Reguleringsplan for Trasoppklinikken Byggholt AS
2001 Reguleringsplan Kyrre Grepps gt. 19, 110 boliger Backe Prosjekt AS
2001 Reguleringsplan Ski sentrum, 3500m2 næringsbygg TR-Byggutvikling AS
2001 Reguleringsplan Bregneveien 1, Oppegård, 35 boliger Malthe Winje Eiendom
2001 - Reguleringsplan Sandakerveien 110 C, 100 boliger Bergljot Henriksen
2000 Bebyggelsesplan for høgskoleutvidelse Diakonissehuset Lovisenberg
2000 Reguleringsplan Liaveien 6-10, Oppegård, 35 boliger Liaveien Utvikling A/S
2000 Reguleringsplan Malerhaugveien 24, 100 boliger Backe Prosjekt AS
2000 Reguleringsplan for utvidelser av 55 boliger Sameiet John Brandts vei
1999 Reguleringsplan for Middelalder Oslo NSB
1999 Bebyggelsesplan for kontorbygg i Trondheim Gjensidige NOR
1998 Bebyggelsesplan for SiO, studentboliger ved Vestgrensa SiO
1998 Hovedplan for Sundvolden Hotell Sundvolden Hotell
1998 Reguleringsplan for Suhms gt./Gydas vei, 25 da. Statsbygg
1998  Reguleringsplan for Grefsenhjemmet Stiftelsen Grefsenhjemmet
1997 Reguleringsplan for boliger på Skullerud Menighetssøsterhjemmet
1997 Forstudier for reguleringsplan for Bispealmenningen NSB Eiendom Oslo
1996 Reguleringsplan Benterud, 50 boliger og skole Lørenskog kommune
1995 Utredninger kryssløsninger E18/Rv4 i Bjørvika SVO
1995 Kollektivterm og stasjon Sande, reg.skisse NSB BrS
1995 Kollektivterm og stasjonsområde i Lillestrøm SVA
1995 Reguleringsplan Sørenga, middelalderpark og vannspeil MGO/Riksantikvaren
1995 Forprosjekt for vannspeil, Sørenga MGO/Riksantikvaren
1994 Reguleringsplan for garasjeanlegg under Pilestredet Gjensidige Forsikring
1994 Reguleringsplan for kvartalet Pilestredet 35 Gjensidige Forsikring
1996 Ringveien Ullevål-Nydalen, byggplan. Grøner/SVO
1994 Ringveien Ullevål-Nydalen, forprosjekt/detaljplan Grøner/SVO
1994 Vestfoldbanen parsell 3 og 4, forprosjekt/detaljplan NSB-Ingeniørtjenesten
1994 Bistand med arbeidet med melding for E18 i Bjørvika SVO
1995 Skisse til reguleringsplan for Sørenga Riksantikvaren
1995 Gatebruksplan i Lillestrøm Skedsmo kommune/SVA
1993 ”Realization Plan” for industriområde i Lublin (67da) Ringnes AS
1992 Masterplan for fabrikk i Warszawa Coca-Cola Bottlers Ltd
1992     Masterplan for fabrikk i Bydgoszcz Coca-Cola Bottlers Ltd
1992 Bebyggelsesplan for del av Gaustadbekkdalen (22da) SiO
1991 ”Realization plan” for industriområde i Warszawa (60 da) Ringnes AS
1991 Bebyggelsesplan for stasjonsområdet i Lillestrøm Romerike Busstrafikk
1990 Reguleringsplan for Oslo Mørtelverk Eiendomsspar a.s
1989 Reguleringsplan for Torget i Drøbak Frogn kommune
1989 Forslag til disposisjonsplan for Badeparken i Drøbak Frogn kommune
1989 Planforslag for Dokkveien/Vestbanens sjøside Aker Eiendom A/S
1989 Reguleringsplan for veiløsninger ved Sollerud Aker Eiendom A/S
1989 Veitrasé for E18/E6, med Arkitektskap m.fl., Vegdirektoratet
1989 Reguleringsplan for adkomst til Alfheimgården Tor Andenæs a.s
1988 Idéplan for Drøbak Sentrum Frogn kommune
1988 Reguleringsplan i Sollerud m.m., Oslo Aker Eiendom A/S
1988 Reguleringsplan for Elstangen, Hole kommune Sundvolden Hotell
1988 Reguleringsplan for Kvartal J, Vålerenga Aker Entreprenør
1987 Reguleringsplan for Fjellinjens tekniske anlegg Oslo kommune
1987 Reguleringsplan, Brevik, 200 boliger OBOS
1987    Reguleringsplan, Youngstorget IN`BY
1987 Byplan for Bjørvika IN`BY

 

TOPP