NÆRING


Solheimsviken

Solheimsviken tjener som hovedkontor for èn bruker, ferdigstilt 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forlagsentralen

Nybygg, ferdigstilt 2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TMV- odden
 
Hovedkontor for Gjensidige NOR på TMV -odden i Trondheim, ferdigstilt juni 2003.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvard Storms gate
 
Kontorbygg for Gjensidige NOR Forsikring som infill i eksisterende kvartal ved Holbergs Plass i Oslo, ferdigstilt 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Are Carlsen  

 
 
 
Gjensidige Sollerud
 
Hovedkontor for Gjensidige NOR Forsikring på Sollerud ved Lysaker i Oslo,
ferdigstilt 1991
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOLIG


Nordbytunet
 
Boligprosjekt på 65 leiligheter fordelt på 4 hus, samt garasjeanlegg, i Vestby for Nordbytunet Utvikling AS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Kantorveien
 
Boligprosjekt på 100 leiligheter på Kolbotn for Liaveien Utvikling AS,
Under utarbeidelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Strandliveien
 
Boligprosjekt på 100 leiligheter på Kolbotn for Malthe Winje Eiendom AS, ferdigstilt i 2012.
 
http://www.strandliveien.no/
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Liaveien
 
Boligprosjekt på 100 leiligheter på Kolbotn for Liaveien Utvikling AS, ferdigstilt 2012.
 
http://www.kolbotnvest.no/
 
 
 
 
 
 
 

Illustrasjon: Sjur M. Moe

 
 

 

 
Gaustadveien 23
 
Boligprosjekt på 61 leiligheter i Oslo for Gaustadveien AS, ferdigstilt i 2011.
 
http://www.gaustadveien23.no/
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Vestgrensa Studentby byggetrinn 2
 
Vestgransa Studentby byggetrinn to rommer 200 studenter fordelt på 162 boenheter, og er en utvidelse av tidligere tegnet bygg på Vestgrensa Studentby ved Domus Athletica i Oslo.
ferdigstillt 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Edvard Griegs Vei
 
Boligprosjekt på 39 leiligheter på Kolbotn for Liaveien Utvikling AS,
ferdigstillt 2007.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ullevålsveien 63
 
Boligprosjekt for USBL ,
ferdigstilt 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
St. Hanshaugen Elverum
 
Boligprosjekt på St. Hanshaugen Elverum,
ferdigstilt 2008.
I samarbeid med ANX Arkitekter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Panorama
 
Boligprosjekt i Silurveien ,
ferdigstilt 2007.
I samarbeid med ANX Arkitekter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Villa Danielsen
 
Enebolig i Heggelikroken,
ferdigstilt 2006.
I samarbeid med ANX Arkitekter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Silurveien 47-49
 
Boligprosjekt på 64 leiligheter for Ullern Utvikling AS,
ferdigstillt 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
Maridalsveien 209
 
Boligprosjekt på 123 leiligheter for SIO ,
ferdigstilt 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Kyrre Grepps gate 19
 
Boligprosjekt på 123 leiligheter for Backe Prosjekt AS,
ferdigstilt 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Bregneveien 1
 
Boligprosjekt på 35 leiligheter for Malthe Winje AS,
ferdigstilt 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Malerhaugveien 24/26
 
Boligprosjekt bestående av totalt 100 eierleiligheter sentralt plassert på Ensjø, for Backe Prosjekt AS
Første fase ferdigstilt 2003.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimveien 6
 
Studentboliger for SiO,
ferdigstilt 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Tunveien 1 og 3
 
Boligprosjekt på 51 leiligheter i Lørenskog for Martin Olsen og sønn AS,
ferdigstilt i 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gulleråsveien 63
 
Leilighetskompleks på 7 leiligheter tett på marka og Vettakollen stasjon på Holmenkollbanen, ferdigstilt 1997.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enebolig Roscher-Nielsen
Midtåsen, Nordstrand
 
Ferdigstilt 1996.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jessheimtunet
 
30 leiligheter i lavblokk og rekkehusbebyggelse,for Fagbygg AS, ferdigstilt 1995.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandakerveien 110c
 
Reguleringsplan for 100 boliger for Bergljot Henriksen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSORG


LDS Høgskole tilbygg
 
tilbygg, ferdigstilt 2013.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg Omsorg+
 
Lovisenberg Omsorg + består av 69 omsorgsleiligheter for beboere over 67 år med behov for en egnet bolig. Ferdigstilt 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg, tilbygg operasjon
 
Nybygg, ferdigstilt 2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solbakken bo- og behandlingssenter
 
Ombygging, ferdigstilt 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg, Psykiatrisk klinikk
 
Nybygg, ferdigstilt 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cathinka  Guldberg senteret
 
Nybygg og ombygg , ferdigstilt 2004.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grefsenhjemmet
 
Rehabilitering og nybygg for Grefsenhjemmet, ferdigstilt 2003.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg, medisinsk mottak
 
Tilbygg til Lovisenberg Diakonale sykehus med ambulansemottak, ferdigstilt 2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg, hospice
 
Nybygg på 2.500 m 2 for Diakonissehuset Lovisenberg, ferdigstilt 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDERVISNING / KULTUR


EKT Rideskole på Ekeberg
 
Ny ridehall med nasjonale standarder og stall for EKT Rideskole og Husdyrpark, ferdigstilt i 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovseter Idrettshall (detaljprosjekt)
 
Idrettsanlegg for Oslo Kommune, ved Skanska. Rammesøknaden er utført av Selberg Arkitekter AS. Ferdigstilt 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilestredet 35
 
Kvartalet Pilestredet 35 bygget ut for Høyskolen i Oslo, tilsammen
28.000 m2. Ferdigstilt 2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapell hospice
 
Kapellrom på 50 m2 for Diakonissehuset Lovisenberg, ferdigstilt 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menighetssøsterhjemmet
 
Ombygging fra hotell til sykepleierskole på 5.000 m2 for Menighetssøsterhjemmet, ferdigstilt 1998.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Are Carlsen  

 
 
 
Domus Athletica
 
Domus Athletica er Universitetsidrettens hovedkvarter på ca. 10.000 kvadratmeter med treningsfasiliteter og aktiviteter i Gaustadbekkdalen, ferdigstilt 1996.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovisenberg sykepleierskolen
 
Høgskole for Diakoni og Sykepleie for Diakonissehuset, ferdigstilt i 1995.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Are Carlsen  

 
 
 
Basarhallene, Youngstorget
 
Restaurering av basarhallene for Oslo Kommune, ferdigstilt 1995.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Are Carlsen  

 
 
 

KOMMUNIKASJON


Lillestrøm bussterminal
 
Ny bussterminal på 2.000 m2, som del av nytt kollektiv knutepunkt på Lillestrøm for
SVA + plan/vei, ferdigstilt 1998.
 
STATENS BYGGESKIKKPRIS 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gangbro Sørenga
 
Gangbro på 100 m for Riksantikvaren/SVO, ferdigstilt 1993.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPP