Ungdomsboliger for USBL.
Utsmykkning av Kai Gjelseth med poesi av Jan Erik Vold.
 

Til hovedsiden