PROSJEKT :
Hovedkontor for Gjensidige NOR på TMV-odden
ADRESSE: Nedre Elvehavn
OPPDRAGSGIVER : GJENSIDIGE NOR NÆRINGSEIENDOM
BYGGEÅR : 2003
AREAL : 24.220 m2