Tilbygg til sykehuset, delvis under bakken med kjøreadkomst til hovedinngang over tak og med garasje i kjeller.
Stort glasstak som hull i dekket, gir lys til innvendig atrium med tilliggende rom.
Inneholder behandlingsrom, overvåkningsrom, akuttrom, isolat, sengerom pluss div. betjenende rom.
Ferdigstilt 2001.

Til hovedsiden