STATENS BYGGESKIKKPRIS 1999
STASJONSOMRÅDET I LILLESTRØM - MØTEPLASS OG BINDELEDD
 
Skedsmo kommune har på en forbilledlig måte satset på å forsterke og utvide Lillestrøm sentrum. Det nye stasjonsområdet er forsterket som et sentralt knutepunkt og møteplass i byen - en satsning som er godt synlig og et viktig grep for framtida og gir kvaliteter og positive ringvirkninger langt ut over Nedre Romerike.
 
Visjonære oppdragsgivere valgte sivil arkitekt Petter Bogen for hans utkast til byplanmessige grep, forplass og busstasjon.
I en komplisert og krevende prosjekterings - og byggeprosess har mange utøvere tydeligvis lykkes i å samarbeide mot et felles mål: Utformingen av et stort stasjons- og terminalområde som et attraktivt og funksjonelt offentlig uterom og trafikknutepunkt.
Det nye sammensatte anlegget preget av ro og velsignet fri for støyende kommersiell skilting, er nå etablert som et attraktivt bindeledd til Lillestrøms bydel syd for jernbanen.
Forplassen på nordsiden av banen , hvor viktige syns- og gateakser fra rådhus og kirke møtes, er romslig vel planlagt og funksjonell for et mangfold av brukere.
Gamle og nye bygg ligger ubesværet side om side, med hver sin egenart og klare konstruktive karakter. De danner vakre vegger i det offentlige uterom. NSBs gamle stasjonsbygning er ombygget til kafé og til kontorbygg.
 
Busstasjonen er, i norsk sammenheng, gitt en eksepsjonell høy kvalitet i utforming og utførelse. De krumme og spennarmerte betongskallene - bygget som selvstendige, fleksible enheter - danner klassiske hvelv og skaper en rolig, nærmest malerisk stemning. Bygningen som et visuelt bindeledd mellom stasjonsområdet og rådhuset, henvender seg med åpne glassfelt sjenerøst til Jonas Lie gate, mot byen og forplassen.
 
Den gamle og de nye stasjonsbygningene representerer ulike byggeprinsipp. Konstruksjonene veksler uanstrengt og vakkert på den nye møteplassen i lillestrøm.
Kraftfulle takkonstruksjoner gir karakter til rommene i de to nye stasjonene. Begge er direkte fortolket og gitt form av trafikk funksjonen. Bussen har gitt dimensjon til betongskallene, toget og sporet til tunnelgjennomgangen og stasjonshallene.
Material- og fargebruk er enkel, fattbar, robust og varig. De opptrer som fellesnevnere i anlegget. Inspirasjonen kommer fra de liggende, grå skiferskiftene i den gamle stasjonsbygningen. Gråtonen, det tradisjonelle og horisontale uttrykket i "stein på stein", er fremragende fortolket og videreutviklet med dagens byggemetoder.
 
Møteplassen i Lillestrøm er forankret i stedet, gitt en helhetlig og velkomponert utforming og er med på å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Anlegget er et utmerket eksempel på mangfoldet i et utvidet byggeskikkbegrep. Prisvinneren står som en veiviser for framtidas byggeri.

Til hovedsiden