Gjensidige Forsikrings nye hovedkontor befinner seg mellom Drammensveien/ E18 og Lysakerfjorden, lengst vest i Oslo kommune.

Tomten ligger i skrånende terreng, med to etasjers fall mot syd. Bygget henvender seg mot E-18 i nord, med adkomst fra E-18 og lokalveinettet på Lysaker. Mot syd henvender bygget seg mot sjøen, solen og utsikten over Oslofjorden.

 

Byggets program består av et stort antall kontorarbeidsplasser med tilhørende service og driftsfunksjoner. Fullt bebodd er det rom for ca. 1400 arbeidsplasser. I garasjer under bygget og under veianlegget nord for bygget er det plass til ca. 600 biler. Det hele tiden lagt vekt på å forme prosjektet med sikte på å etablere en egen karakter gitt av situasjonen og programmet. Dette for å sikre brukeren et bygg med identitet.

 

Den søndre delen av bygget er formet av nord-syd vendte lameller. Dels for å gi et større antall arbeidsplasser mot syd, dels for å modulere bygget mot sjøen. Mot nord er bygget søkt formet som en bevegelse langs veien. Formgivingen er styrt av et skulpturelt utgangspunkt, samtidig som det ligger til grunn en bestemt geometrisk nøkkel for komposisjonen. Alle vridninger kan således utføres som gjentagelser av en spesial løsning, rent konstruktivt og i innredningen.

Foruten "utstikkerne" mot syd består bygget av to lameller i veiens retning. Mellom lamellene ligger en glassoverdekket hall, "gaten". Fire broposisjoner gir forbindelse mellom nordre og søndre del av bygget. Ved borene ligger heiser, trapper, våtrom og vertikale sjakter. Den glassoverdekkede gaten er nerven i bygget. Dette er Gjensidige- organisasjonens offentlige rom. Her gis muligheten til å orientere seg og kommunisere i utvidet forstand. Arealene langs gaten rommer byggets ulike fellesfunksjoner. Et relativt begrenset materialspekter, med granitt, glass, rustfritt stål og lønn, er ment å gi en stemning av lyse naturfarger sammen med de hvite flatene i veggen. Vegetasjon i form av trær og klatreplanter på veggene er viktig innslag sammen med gatens belysning og gatens lette interiør og utstyr.Glasstaket er konstruert av stål, det er et poeng at konstruksjonene er så luftig som mulig, og at dens former bidrar til å gi rommet en viss himling.

 

Fasadene har fått forskjellig karakter mot nord og syd. Fasaden mot veien er kledd i granitt som er flammebehandlet og med et relieff i de horisontale fugene, for å gi et rustikt preg. Enkelte partier er polert. Fargen er varm rosa/beige for å gi en fargestemning mot veien.Fasaden mot solsiden og sjøen har fått en lettere karakter, med glassfasade og en påhengt solskjerming som er styrt av sol-følere, men kan også overstyres individuelt fra hvert enkelt rom.

 

Utearealene mot nord er skjermet mot veien av en støyskjerm med en form og farge som er tilpasset byggets fasade. Her ligger adkomstveien og en offentlig gang- og sykkelvei.Mot syd grenser utearealene mot et større offentlige parkområde og det er etablert glidende overganger mellom private og offentlige arealer med plen og blomstereng.

 

PLANER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden