Sykehjem for Diakonissehuset Lovisenberg.
 

Til hovedsiden