Vestgransa Studentby byggetrinn to rommer 200 studenter fordelt på 162 boenheter, og er en utvidelse av tidligere tegnet bygg på Vestgrensa Studentby ved Domus Athletica i Oslo.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden