Solheimsviken skal tjene som hovedkontor for èn bruker. Det skal også kunne leies ut i mindre deler. Derfor er det stykket opp i fem bygg, med avstand mellom byggene. Dette gir en god tilpasning til situasjonen, med kontakt mellom bakenforliggende by og sjøsiden. Byggene er formet med variasjon i volum, høyde, materialbruk og farger. Ulike tema og motiv uttrykkes i de forskjellige situasjoner samtidig som det hele virker sammen - i en komposisjon. Sjøsiden er satt i stand med plasser og promenade. Arealene rundt byggene inngår nå i byens felles uterom og bidrar til prosjektets samspill med omgivelsene, omsorgsfullt utformet av Smedsvig Landskapsarkitekter AS.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden