Bygg for Høyskolen i Oslo.

Forsikringsbygget ved Holbergs plass er opprinnelig tegnet av arkitekt Jarle Berg og stod ferdig i 1970. Gjensidige Forsikring avviklet sin virksomhet i huset like etter årtusenskiftet. Petter Bogen Arkitektkontor har bistått med å utrede diverse alternativer for ny bruk i årene som fulgte. Høsten 2004 ble det undertegnet avtale om utleie til Høgskolen i Oslo. Forprosjektering pågikk våren 2005. I juli 2005 ble AF Skandinavia kontrahert som totalentreprenør. Arbeidene i bygget startet september 2005, og ble fullført i april 2007.

Bygget omfatter drøye 26 000 m2 gulvflate. Disse fordeler seg grovt regnet med 12000 m2 undervisningslokaler, 7000 m2 kontorer og 7000 m2 øvrige rom. Det finnes 5 auditorier med plass til i alt 860 studenter. Studentkantinen i første etasje ut mot Pilestredet gir rom for at ca 270 studenter kan spise samtidig. I tillegg finnes en kantine for de ansatte med ca 125 plasser i en ny toppetasje ut mot Edvard Storms gate.
 

Fløyene mot Pilestredet og Edvard Storms gate er rester av det opprinnelige bygget som er totalrenovert. Mot Holbergs plass og Holbergs gate er det reist to nybygg som rommer auditorier og laboratorier. Mellom de gamle og nye byggene finner vi den store glassgården med 495 m2 gulvflate. Det er 25 meter opp til glasstaket. I den nordre delen er Oslos høyeste innendørs klatrevegg montert.

 
 

Til hovedsiden