Lovisenberg Omsorg + består av 69 omsorgsleiligheter for beboere over 67 år med behov for en egnet bolig. Omsorgsboligene er betjent med fellesarealer, svømmebasseng og garasjekjeller.

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden