Boligprosjekt på 61 leiligheter i Oslo for Gaustadveien AS, ferdigstilt i 2011.

www.gaustadveien23.no

 

 

 

 

 

 

Til hovedsiden